แพคเกจ 49,999 ไม่มีอาหาร

แพคเกจ 64,999 รวมอาหาร 50 ท่าน

แพคเกจ 79,999 รวมอาหาร 100 ท่าน